Applying for a temporary residence permit

This page describes all the details related to apply a termporary residence permit for my mother-in-law. The first time this is mentioned in my online diary, is on Monday, November 20, 2000. She finally arrived on Friday, October 12, 2001.

Monday, November 13, 2000

I phoned the police in the afternoon, just to find out that the deparment for foreigners can only be reached in the morning.

Tuesday, November 14, 2000

I phoned the police office in the morning, asking if I could apply for a temporary residence permit for half a year for my mother-in-law. I received the answer that this was no problem, and they mailed me a form for the application procedure.

Wednesday, November 15, 2000

The application form for a temporary residence permit arrived. Besides other things, it mentioned that a copy of the passport of my mother-in-law is required.

Li-Xia send an email to her mother in Urumqi to say we need a copy of a valid passport from her.

Monday, November 20, 2000

We received an email from Li-Xia's mother telling that in order to apply for a new passpors (which she needs, because the old one has expired), she needs an invitation of letter of us, together with copies of our passports. The application will take about 20 days.

She also informed us that she had phoned to Beijing to ask if her "family" there can help her with the legalization of certain documents.

Tuesday, November 21, 2000

Li-Xia mailed an invitation letter with the copies of our passports to her mother in Urumqi.

Our "family" in Beijing phoned Li-Xia's mother telling that the "Traveling office of China" (which seems to be able to legalize documents) also needs an invitation letter accompanied with copies of passports.

Li-Xia also send an email to her mother explaining about which legal documents may be required, after Li-Xia talked with some Chinese friends here in Enschede and Hengelo.

Wednesday, November 22, 2000

Li-Xia mailed an invitation letter with copies of our passports to our "family" in Beijing.

She also phoned her mother to ask for a copy of her old passport, which we might need. Her mother mailed it to us.

I should have phoned with the police to ask them for more information, but I forgot. I did set an alarm on my computer for tomorrow 10:15.

Thursday, November 23, 2000

Around 10:30, I phoned the police in Enschede to ask my questions, and I was redirected to someone, who told me that it is not possible to apply for a temporary residence permit for half a year or shorter from here. She explained that according to the law, this has to be done from the country where the person lives. However, it is possible to start a procedure here for a temporary residence permit if it is longer than half a year, but these permits will not be granted for the purpose of family visits. The strange thing is that I remembered that the form I received state something differently.

At home, I looked at the form, and it said that it can be used for applying for a temporary residence permit for periods longer than three months from within the Netherlands. Six months is the maximum time you can request for a family visit. So, I think there is no problem.

Li-Xia send an email to her mother, and to our "family" in Beijing, to tell them that they should wait with legalizing the documents until we tell them it is okay.

Friday, November 24, 2000

I found a document about legalisation of Chinese birth certifcates and such. It is reproduced below. (Yes, it is in Dutch.)

China (hoofdstad: Peking)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Pas sinds 1949 bestaat er in de Volksrepubliek China een goede persoonsregistratie. Sindsdien houden ziekenhuizen een register van geboorten bij en geven deze geboortebewijzen af. Geboorten zijn derhalve sinds 1949 geregistreerd. Geboortebewijzen worden afgegeven door het ziekenhuis waar de persoon geboren is of door het "Civil Affairs Office".

Ten behoeve van buitenlandse overheden worden in de Volksrepubliek China sinds 1979 notariële verklaringen opgemaakt, voorzien van een doorgaans Engelse vertaling, met betrekking tot geboorte, huwelijk, overlijden, burgerlijke staat, echtscheiding, woonplaats, gerechtelijke vonnissen e.d. In de Volksrepubliek China zijn naar schatting ca. 1.100 notarissen bevoegd verklaringen op te maken voor gebruik in het buitenland. De Chinese notaris gebruikt hiervoor speciaal papier dat is voorzien van een watermerk: namelijk een afbeelding van de "Tiananmen-totem". Tevens wordt de notariële verklaring voorzien van een groot droogstempel dat overeenkomt met de rode rubber stempel van de bevoegde Notary Public. De pagina's van de notariële verklaringen zijn genummerd. Notariële verklaringen inzake de burgerlijke staat en bewijzen van goed gedrag mogen volgens de Chinese voorschriften niet ouder zijn dan 6 maanden.

De notariële verklaring heeft echter niet de status van een akte. In China hebben deze notariële verklaringen géén rechtsgeldigheid. Notariële verklaringen worden door de (centrale) Chinese overheid op geen enkele wijze inhoudelijk gecontroleerd; alleen de handtekening van de bevoegde notaris wordt geverifieerd. In de notariële verklaring staat niet vermeld aan de hand van welk overgelegd rechtsgeldig Chinees brondocument deze is opgemaakt. Notariële verklaringen kunnen derhalve niet zomaar geaccepteerd worden. Dit geldt met name voor bepaalde regio's in China (de provincies Fujian en Zhejiang) en in het bijzonder voor wat betreft verklaringen van burgerlijke staat/echtscheiding waarbij 2 of meer kinderen - denk hierbij aan de officiële éénkindpolitiek - zijn betrokken, alsmede t.a.v. zogenaamde relatieverklaringen ("extended family": toevoeging kinderen familieleden i.v.m. mogelijkheid tot immigratie). In deze gevallen is het aan te bevelen overlegging te vragen van de authentieke rechtsgeldige Chinese akten/echtscheidingsvonnissen/identiteitspapieren e.d. of gecertificeerde kopiëen daarvan. Hoewel deze stukken in Chinese karakters zijn opgemaakt, kunnen zij in Nederland door een beëdigd vertaler worden vertaald. Indien op verzoek door belanghebbende geen authentieke akte of ander brondocument kan worden getoond - zoals bijvoorbeeld de "hukou" - dient aan de inhoud van de notariële verklaring te worden getwijfeld.

De "hukou" is een Chinees familieregistratieboekje. Het is de hoeksteen van de Chinese bevolkingsadministratie, tesamen met de identiteitskaart (persoonsbewijs). In het gebruik wordt dit document "Chinees familieregistratieboekje" genoemd, doch het bevat naast de personalia en burgerlijke staat van alle gezinsleden, de woonplaats, het woonadres, informatie over de vervulling van militaire dienstplicht, het beroep, lengte, etnische bevolkingsgroep familieleden, de werkgever van de volwassenen, het opleidingsniveau etc. Hukou's worden afgegeven en bijgehouden door de plaatselijke bureau's van "Public Security (PSB)". Het document fungeert in vele gevallen als brondocument voor de opmaak van notariële verklaringen voor buitenlands gebruik.

Documenten uit China dienen gelegaliseerd te worden door het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken te Peking of door één van de 18 daartoe bevoegde "Foreign Affairs Offices" en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Peking of door het Nederlandse consulaat-generaal te Shanghai. Het Nederlandse consulaat-generaal te Shanghai legaliseert handtekeningen van de bevoegde "Foreign Affairs Offices" van de gemeente Shanghai en van de provincies Anhui, Jiangsu en Zhejiang. Per 1 november 1999 verricht het Nederlandse consulaat-generaal te Guangzhou legalisaties van handtekeningen van de bevoegde "Foreign Affairs Offices" van de provincies Guangdong, Fujian, Hainan en de autonome regio Guangxi.

Betrokkenen dienen persoonlijk of via familie of kennissen voor het aanvragen van notariële verklaringen zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage of door de Nederlandse ambassade te Peking is derhalve niet mogelijk. Bemiddeling bij het laten legaliseren van notariële verklaringen t.b.v. personen van de Nederlandse nationaliteit is wel mogelijk. De verklaringen mogen echter niet ouder zijn dan één jaar.

Sunday, November 26, 2000

Li-Xia's mother sends us an email stating that she got a copy of her birth certificate that also gives prove of the family relationship.

Monday, November 27, 2000

Because we have been away for a weekend celebrating the 40th anniversary of my parents, we only read the above email today.

Friday, December 1, 2000

We receive an email from Li-Xia's mother in which she tells that she received our invitation letter together with the copies of our passports. She says she will go to the police office to apply for a passport next Monday. The passport will cost ¥700.

Saturday, December 2, 2000

We receive the copy of Li-Xia's mother old passport by snail mail, which she mailed on Wednesday, November 22.

My "aunt" in Beijing phoned Li-Xia's mother to tell that they received our invitation letter with copies of our passports. She also told that for the legalization of the documents, she needs a copy of the passport of Li-Xia's mother. This adds another dependencies in the chain of things that need to be done, and thus introduces a delay in the whole procedure. Both applying the passport and legalizing the documents take considerable time.

Monday, December 4, 2000

The wife of Li-Xia's brother goes to the police office to apply for a new passport. She gets a form which needs to be stamped by the unit my mother belong to, to affirm that the unit does not make any objections against her going abroad.

Tuesday, December 5, 2000

Li-Xia's sister got the stamp from the unit.

Saturday, December 10, 2000

We received an email from Li-Xia's mother in which she wrote that the application of the passport is okay now, and that she can get the passport on December 29, 2000.

She also told that our invitation letter did not mention her full name. This was no problem for the application of the passport, but it probably will for the legalization of the documents. Li-Xia made two new invitation letters, and mailed these to her mother.

We still do not know what we will do with the legalization of the documents, because it is even not clear where these documents should go to.

Friday, December 29, 2000

We received an email stating that Li-Xia's mother got her new passport, and that she will send two copied tomorrow by mail to us, and to our "family" in Beijing, I suppose.

Tuesday, January 9, 2001

Today, we received the copies of the passport of Li-Xia's mother. Li-Xia send an email to her mother telling that the copies did arrive. We filled in the application form.

Wednesday, January 10, 2001

Li-Xia made copies of the application form and of the copies of her mothers passport. After this she mailed the application form.

Friday, January 19, 2001

Searching on the web, I found the acceptance rules with respect to the application procedure by the Dutch immigration service.

Thursday, February 8, 2001

Received an email from Li-Xia's mother telling that on Monday, February 12, 2001, she can get the statement of good-conduct from the police. A few weeks ago, Li-Xia told her mother that she heard from a friend that this paper may be needed. After Li-Xia's mother has got it, she will sent it to our "family" in Beijing.

Monday, February 12, 2001

Around ten o'clock in the morning, I phoned the police office because it is over a month ago that we send in the application ("Aanvraag referent-procedure machtiging tot voorlopig verblijf") on January 10, just to make sure that it had not been lost. I read in the covering letter that we received with the application form that they would send a confirmation of receipt. After being on hold for more almost ten minutes, the police officers explained me that I hadn't received a confirmation because the form had not been dealt with then. Then I asked, if he could tell me if they had received it. After giving my name, and the name of my mother-in-law, he confirmed quite quickly that he had been received. So, the application form is still in the stack. I forgot to ask how long it might still take. Strangly, I always think about these kind of questions after I put down the hook.

Thursday, March 8, 2001

Li-Xia phoned with his mother this morning, because we had not received any emails from her for some time. It turned out that she had not received the last email Li-Xia had send, and that we have not received the email that she send. Appearently, emails are blocked somewhere in the middle. Has this to do with the new Internet policies of the Chinese government.

Before nine in the morning, I phoned the police office again. After ten minutes I gave up, because I could not get through. Around a quarter to ten, Li-Xia got through, and it turned out that they still had not started processing the application ("Aanvraag referent-procedure machtiging tot voorlopig verblijf") we send in on January 10, 2001. They complained that they had too less personel. Li-Xia explained that we have a special situation, because we cannot go to China because the handicaps of Andy. And she also explained that her mother very much liked to come in the summer because of her health. Both in 1994 and 1997 she came during the winter months.

Sunday, march 11, 2001

Li-Xia phoned with her mother. Still no email contact. Has send the papers (two) with some money (¥1000) to Beijing.

Sunday??, March 18, 2001

We receive an email stating that they send the papers. It seems that email is working again.

Tuesday, March 20, 2001

We receive an email from Li-Xia's mother which tells that our family in Beijing have got the form for the legalization of the papers and send it in. On the form they needed to supply our telephone number. They are requesting more and more information, it looks like. It is going to take three weeks. On April 10 they can go to get them back.

Sunday, March 25, 2001

We still haven't heard anything. I decided to write an official complain letter to the "Nationale Ombudsman" in case it turns out that they are still not working on it. Seven years ago when we went through the same kind of procedure, we also had filed a complaint which had made it go much faster. This evening I went through the file of letters and notes from this time. To my surprise, I found a letter signed by Mr. Oosting, the same who was the head of the commision researching the
fireworks disaster.

De Nationale Ombudsman
Postbus 29729
2502 LS 's Gravenhage

Enschede, 26 maart 2001

Geachte heer, mevrouw,

Op 10 januari j.l. hebben wij een "aanvraag referent-procedure machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)" ingestuurd naar de vreemdelingendienst Zuid-Twente te Enschede. Het betreffende formulier is onderdeel van een nieuwe procedure die het oogmerk heeft de aanvraag sneller te doen verlopen zoals in een begeleidende brief uitgelegd wordt. Wij willen een klacht indienen omdat deze aanvraag tot op heden nog niet in behandeling is genomen.

Begin november 2000 hebben wij contact opgenomen met de vreemdelingendienst omdat wij onze (schoon)moeder wilde uitnodigen om ons gedurende de zomer van 2001 te bezoeken. De periode die wij daarbij in gedachten hadden was van midden mei tot midden november. Wij zijn niet in staat om haar in China te bezoeken omdat ons jongste zoontje meervoudig gehandicapt is. Hij leidt aan het Kabuki syndroom en bezoekt een kinderzorg instelling. Hij kan nog niet lopen en wil ook niet normaal eten. Tot op heden wordt hij gevoed met sondevoeding. Het is praktisch onmogelijk om de hoeveelheid benodigde sondevoeding voor een aantal weken met ons mee te nemen naar China. Het is nu meer dan drie jaar geleden dat wij onze (schoon)moeder gezien hebben. De afgelopen jaren is zijn vanwege problemen met haar gezondheid ook niet in staat geweest om ons te bezoeken. Vandaar dat wij haar graag voor een half jaar zouden willen uitnodigen. Een belangrijke reden voor het doen van een referent-procedure is het feit dat onze (schoon)moeder in een afgelegen streek van China woont en het voor haar mede gezien haar hoge leeftijd erg moeilijk is naar Beijing te reizen alleen om een visa aanvraag te doen bij de Nederlandse Ambassade aldaar.

Een beambte van de vreemdelingendienst vertelde ons in november 2000 dat er nog geen reden was om de aanvraag nu reeds in te dienen, daar de aanvraag meestal in een paar maanden in zijn geheel afgehandeld kan worden. Ervaringen die wij hoorden van Chinese kennissen bevestigde dit. Op dinsdag 14 november heb ik telefonisch het aanvraagformulier gevraagd, wat wij de volgende dag ontvingen.

In de begeleidende brief bij het aanvraagformulier stond vermeld dat wij een kopie van het paspoort van onze (schoon)moeder mee moesten sturen. Wij konden het aanvraagformulier niet eerder dan 10 januari j.l. insturen, omdat onze (schoon)moeder eerst een nieuw paspoort moest aanvragen. Voor deze aanvraag had zij ook weer de kopieën van onze paspoorten en een uitnodigingsbrief nodig.

In de begeleidende brief staat ook vermeld dat de vreemdelingendienst na ontvangst een ontvangstbevestiging zal sturen. Tot op heden hebben wij nog geen ontvangstbevestiging ontvangen. Op maandag 12 februari j.l. heb ik reeds contact gehad met de vreemdelingendienst te Enschede om te vragen waarom ik nog geen ontvangstbevestiging had ontvangen. Toen werd mij verzekerd dat onze aanvraag ontvangen was, maar nog niet in behandeling was genomen. Donderdag 8 maart hebben wij opnieuw contact gezocht met de vreemdelingendienst. Toen bleek dat de aanvraag nog steeds niet in behandelingen was genomen. Heden heb ik opnieuw contact opgenomen met de vreemdelingendienst en ook nu blijkt de aanvraag nog niet in behandeling te zijn genomen en men mij niet kon vertellen wanneer de aanvraag wel in behandeling genomen zou gaan worden.

Gezien het feit dat onze uit eerdere ervaringen is gebleken dat een M.V.V. aanvraag nadat deze in behandeling is genomen nog enige tijd neemt om afgehandeld te worden, maken wij ons ernstig zorgen of onze (schoon)moeder ons deze zomer kan bezoeken. Zij heeft ons te kennen gegeven dat als zij liever niet gedurende de winter komt omdat zij ons reeds twee maal eerder tijdens de winter bezocht heeft. Omdat het in de winter erg koud is haar woonplaats (gemiddeld rond de -20) reist liever ook niet tijdens de wintermaanden.

Zij is reeds tweemaal eerder na de geboorte van onze kinderen in Nederland geweest. De eerste keer is zij eveneens met een M.V.V. van 18 oktober 1994 tot 17 april 1995 voor een half jaar bij ons geweest. De tweede keer is zij met een toeristenvisa van 19 oktober 1997 tot 14 januari 1998 voor drie maanden bij ons geweest. Dat laatste bezoek was niet bepaald leuk voor haar omdat gedurende de tijd dat ze bij ons was ons zoontje een maand in het ziekenhuis heeft gelegen en het totaal onduidelijk was wat de oorzaak van zijn gezondheidsproblemen was. Ze had toen graag langer willen blijven, maar het was onmogelijk haar toeristenvisa te verlengen.

Wij zouden het zeer spijtig vinden als zij haar komst nu een jaar zou moeten uitstellen en hopen dat onze klacht spoedig in behandeling genomen zal kunnen worden.

 

Hoogachtend,

Monday, March 26, 2001

I phoned the police around 10:40 in the morning. They told me that they are formulating an advice. I told them that I did not receive a confirmation of receipt. The lady I was talking with said that that was a little strange and that she would check it, and then send it. The advice will be send to the Immigration and Naturalisation Service (IND). I wonder whether the IND will follow the advice. Seven years ago they rejected it on first hand. Then we had to file a complaint against their decision, after which it was accepted.

We decided not to send the above complain letter, as things it seems that something is happening after all.

Monday, April 2, 2001

Today, Li-Xia phoned her mother because she did not receive any email lately. The last months the delivery times have gone up. Often we have to send an email again, because it cannot be delivered. Her mother had just received the last email. We did not yet receive the one she sent. Her mother had some question about where the legalized document should go to. They have to stay in Beijing because the need to be given to the Dutch ambassady when she goes to get her permit.

Li-Xia phoned to the police, because we still haven't received any confirmation of receipt. She was told that they were closed for a whole week. I vaguely remembered having read somewhere that they are closed because they are upgrading to a new automation system. Next monday they will be available again.

I am considering whether I should send in the above letter.

April 9, 2001

Li-Xia phones the police to ask about the confirmation of receipt. A man tells here that is was send on April 7.

April 10, 2001

Our 'family' in Beijing went to get the legalized documents.

(On April 24 we found out that this was not the case)

We receive a letter in an open envelop from the police dated April 6, but the letter is stamped on April 9. following things are requested to be send in before April 20, 2001:

It is simply impossible to provided all of these documents before April 20. Even the document that is now in Beijing might not get here in time. The letter states that the application will become void if the document are not handed in before this date. It is truely rediculous that they let us wait for almost three monts, and then give us ten days to provided them with all the documents. It looks like I will have to send a letter to the "Nationale Ombudsman".

It looks almost like we have to cancel everything. This will incure another delay of more than two months. Li-Xia's mother doesn't want to visit us for the third time during the very depressing winter season.

April 11, 2001

Just after nine I phoned with a friendly man from the police department in Enschede. He also did not know what was ment with the "Family book". He asked his colleague, and replied that they only need some proof of the relationship between the Li-Xia and her mother. Now, that is no problem. I also asked about legal document proving the marriage state of Li-Xia's mother. They said that the copy of her passport was enough evidence. In their administration there was no information about the additional paper we received. (Looks like it was added by accident.) When I mentioned the dead-line of April 20, the man remarked that he could imagine that that was to close. He changed it to May 17. When I finally asked him, how long he thought it might take, he said that July should be feasable. Once they have the documents we requested for, they will send it on.

Around 10:40 this morning, I phoned again, to ask if a copy of the legalized documents would also be enough. The lady answering the phone said that this was no problem. So, that makes it even easier. It looks like everything is going "smooth" again.

April 12, 2001

I requested for a employers declaration ("Werkgeversverklaring") stating that I have a fixed contract and that they do not have the intention to fire me.

April 12, 2001

I went to collect the employers declaration.

April 17, 2001

Li-Xia phoned with her mother, who told her that the papers had been sent.

(On April 24, it occured that there had been some
misunderstanding about what had been sent)

April 18, 2001

In the morning, Li-Xia made copies of all the documents that we needed to send to the police office, and in the evening, I wrote the accomplishing letter. Now we only have to wait for the copies of the legalised documents from Beijing. We are expecting them every day.

April 24, 2001

Today, Li-Xia phoned her mother because we still haven't received the copies of the legalised documents. She found out that our "aunt" in Beijing still did not get the legalised documents, and of course, did not send anything. She already went several times to the office to get them, but it appears that the Dutch ambassady in Beijing is extermely slow with the legalization of documents. Li-Xia also gave her mother some instructions to tell to our "aunt" in Bejing with respect to copying the documents and sending them by express mail to us.

April 25, 2001

Li-Xia phoned her mother again, to hear the result of her mother phoning with our "aunt" in Beijing. She heard that our "aunt" received a phone call that the document have been legalized and can be picked.

April 27, 2001

Our "family" in Beijing send the copies of all the document with DHL for ¥220.

May 1, 2001

Li-Xia phones with her mother and our "family" in Beijing to hear that the copies of the papers have been sent.

May 2, 2001

I happened to be home, when at 15:10 some person from DHL rings at the door and hands me the envelop with the papers. (The total costs for getting these papers here was about ¥1200.) I quickly bike to the local shopping center to make copies of the copies before we send them. After Li-Xia and Andy have arrived, I bike to the police office to hand in the envelop with all the papers they requested for.

May 28, 2001

Because it is now almost three weeks ago since we send in the documents, Li-Xia phoned with the police to ask about the status. They told her that the our request has not been sent to the national Imigration and Naturalisation Service (IND) yet. This was reason for us to write official complain letter to the "Nationale Ombudsman". I took some time to adapt the letter, which we wanted to send before on
March 25. Below the letter that we will mail tomorrow.

De Nationale Ombudsman
Postbus 29729
2502 LS 's Gravenhage

Enschede, 28 mei 2001

Geachte heer, mevrouw,

Op 10 januari j.l. hebben wij een "aanvraag referent-procedure machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)" ingestuurd naar de vreemdelingendienst Zuid-Twente te Enschede. Het betreffende formulier is onderdeel van een nieuwe procedure die het oogmerk heeft de aanvraag sneller te doen verlopen zoals in een begeleidende brief uitgelegd wordt. Wij willen een klacht indienen omdat onze aanvraag tot op heden nog niet door de vreemdelingendienst Zuid-Twente ter behandeling is opgestuurd naar de IND en wij verwachten dat de toekenning nog enige tijd op zich laat wachten. Nu bijna een half jaar later hebben wij nog geen zicht op een spoedige afhandeling van onze aanvraag.

Begin november 2000 hebben wij contact opgenomen met de vreemdelingendienst omdat wij onze (schoon)moeder wilde uitnodigen om ons gedurende de zomer van 2001 te bezoeken. De periode die wij daarbij in gedachten hadden was van midden mei tot midden november. Wij zijn niet in staat om haar in China te bezoeken omdat ons jongste zoontje meervoudig gehandicapt is. Hij leidt aan het Kabuki syndroom en bezoekt een kinderdagcentrum (K.D.C.). Hij kan nog niet lopen en kan nog niet normaal eten. Tot op heden wordt hij gevoed met sondevoeding. Het is praktisch onmogelijk om de hoeveelheid benodigde sondevoeding voor een aantal weken met ons mee te nemen naar China. Het is nu meer dan drie jaar geleden dat wij onze (schoon)moeder gezien hebben. De afgelopen jaren is zij vanwege problemen met haar gezondheid ook niet in staat geweest om ons te bezoeken. Vandaar dat wij haar graag voor een half jaar zouden willen uitnodigen. Een belangrijke reden voor het doen van een referent-procedure is het feit dat onze (schoon)moeder in een afgelegen streek van China woont en het voor haar mede gezien haar hoge leeftijd erg moeilijk is naar Peking te reizen alleen om een visa aanvraag te doen bij de Nederlandse Ambassade aldaar.

Een beambte van de vreemdelingendienst vertelde ons in november 2000 dat er nog geen reden was om de aanvraag nu reeds in te dienen, daar de aanvraag meestal in een paar maanden in zijn geheel afgehandeld kan worden. Ervaringen die wij hoorden van Chinese kennissen bevestigde dit. Op dinsdag 14 november heb ik telefonisch het aanvraagformulier gevraagd, wat wij de volgende dag ontvingen.

In de begeleidende brief bij het aanvraagformulier stond vermeld dat wij een kopie van het paspoort van onze (schoon)moeder mee moesten sturen. Wij konden het aanvraagformulier niet eerder dan 10 januari j.l. insturen, omdat onze (schoon)moeder eerst een nieuw paspoort moest aanvragen. Voor deze aanvraag had zij ook weer de kopieën van onze paspoorten en een uitnodigingsbrief nodig.

In de begeleidende brief staat ook vermeld dat de vreemdelingendienst na ontvangst een ontvangstbevestiging zal sturen. Pas na drie maanden, op 10 april om precies te zijn, ontvingen wij eindelijk de ontvangstbevestiging nadat wij reeds op 12 februari, 8 maart, 26 maart en 2 april telefonisch contact hierover hadden opgenomen met de vreemdelingendienst. Met de ontvangstbevestiging ontvingen wij ook een verzoek voor een aantal gelegaliseerde documenten waarvan men tot op dat moment nog niet eerder melding had gemaakt, terwijl ik reeds op 23 november van het vorige jaar daar specifieke vragen naar had gesteld. Gelukkig hadden wij op eigen initiatief de aanvraag en de legalisatie van deze documenten al ter hand genomen, met het risico dat de kosten die we daarvoor moesten maken voor niets zouden zijn geweest. Dat wij niet in staat waren om de documenten onmiddellijk ter beschikking te stellen, was er in gelegen dat de legalisatie procedure door de Nederlandse ambassade in Peking erg lang duurde. Op 20 maart hoorde we dat kennissen van ons in Peking de betreffende documenten ter legalisatie had aangeboden bij de daarvoor bestemde instantie. Pas op 25 april hoorde we dat onze kennissen bericht hadden ontvangen dat zij de gelegaliseerde documenten konden ophalen. De legalisatie van de documenten nam dus meer dan een maand in beslag en dat terwijl de legalisatie nu niet bepaald kosteloos is.

Op 2 mei ontvingen wij kopieën van de gelegaliseerde documenten die wij nog dezelfde dag hebben afgegeven op het Politiebureau in Enschede ter attentie van de vreemdelingendienst Zuid-Twente. Toen wij vanochtend telefonisch navraag deden, vernamen wij dat onze aanvraag nog niet is verstuurd naar de IND.

Nog twee weken en dan is het een half jaar geleden dat wij onze "aanvraag referent-procedure machtiging tot voorlopig verblijf" indiende die onderdeel maakt van de versnelde procedure die, naar wij begrepen hadden van een beambte van de vreemdelingendienst, hoogstens een paar maanden in beslag zou nemen.

Gezien onze eerdere ervaringen met een referent-procedure machtiging tot voorlopig verblijf, vragen we ons serieus af of onze (schoon)moeder ons deze zomer nog zal kunnen bezoeken. Zij heeft ons te kennen gegeven dat zij liever niet gedurende de winter komt omdat zij ons reeds twee maal eerder tijdens de winter bezocht heeft. Omdat het in de winter erg koud is haar woonplaats (gemiddeld rond de -20) reist zij liever ook niet tijdens de wintermaanden.

Zij is reeds tweemaal eerder na de geboorte van onze kinderen in Nederland geweest. De eerste keer is zij eveneens met een M.V.V. van 18 oktober 1994 tot 17 april 1995 voor een half jaar bij ons geweest. De tweede keer is zij met een toeristenvisa van 19 oktober 1997 tot 14 januari 1998 voor drie maanden bij ons geweest. Dat laatste bezoek was niet bepaald leuk voor haar omdat gedurende de tijd dat ze bij ons was ons zoontje een maand in het ziekenhuis heeft gelegen en het totaal onduidelijk was wat de oorzaak van zijn gezondheidsproblemen was. Ze had toen graag langer willen blijven, maar het was onmogelijk haar toeristenvisa te verlengen. Wij zouden het zeer spijtig vinden als zij haar komst nu weer een jaar vertraagt zou worden.

Wij willen U er op wijzen dat wij het gevoel hebben er alles aan te hebben gedaan om de aanvraag zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Onze voorzichtige schatting is dat wij reeds meer dan driehonderd gulden aan onkosten hebben gemaakt voor de aanvraag, de legalisatie en het versturen (per express post) van documenten en kopieën daarvan. Wij hopen dat U onze klacht spoedig in behandeling zal kunnen nemen.

 

Hoogachtend,

May 29, 2001

Li-Xia mails the above letter.

May 31, 2001

The "Nationale Ombudsman" writes and mails a confirmation of receipt letter.

June 1, 2001

We receive the confirmation of receipt letter from the "Nationale Ombudsman". Our complaint has received the number 200103668.

June 5, 2001

Around 13:01. I was phoned by a lady from the "Nationale Ombudsman". I had omitted the name and birth date of Li-Xia's mother in the letter. She also wanted to have the CRV number that the police use in their communications.

I phoned Li-Xia for the information, and arround 13:43, I passed the information on. The CRV number is 0510010525/2.

June 7, 2001

Li-Xia was phoned by the lady of the "Nationale Ombudsman" who told us that the police was going to send the application to the Immigration and Naturalisation Service (IND) by tomorrow, and that from there on we have to wait for them to deal with it.

June 14, 2001

At 11:25 in the morning, I phoned to the Immigration and Naturatisation Department "Noord-Oost". After I gave the CRV number, the lady told me that it the request had not been entered in their system yet. She took the effort to check if it had arrived. After some minutes she came back and told me that it had not arrived in the mail. This really a little odd, as normally the mail takes one or two days. The police also did not tell us whether they gave a positive or a negative advice. When I alsked the lady, if she knew how long it was going to take, she said that, assuming that everything is okay, it would take another four to five weeks from now.

I told her that we had send in the application form by January 10. When I asked her if it is normal that it takes so long, she told me that they have an agreement to try to finish an application within three weeks. I told her that if everything goes well, it will be seven and half months, which is a 150% overshoot of the target date.

June 15, 2001

At 12:10 I phoned the lady at the "Nationale Ombudsman" to inform her about what happened yesterday. She told me that the police in Enschede had told her, that it would take about that the letter should have arrived at the Immigration and Naturalisation Department "Noord-Oost". We agreed, that I would check on Monday if the letter has arrived or not, and phone her again if not.

June 18, 2001

Around 11:37 this morning, I phoned the Immigration and Naturatisation Department "Noord-Oost". After I gave the CRV number, the lady told me that they were still waiting for the "advice" from the police department. She could not tell me if the letter had arrived, and advice me to phone back at the end of this week. Apparently, this lady was not willing to contact the department dealing with the incoming mail to find out if the letter had arrived or not.

Around 15:10, I phoned with the lady of the "Nationale Ombusman". I explained her about what I heard this morning. She told me that she is going to make some phone calls to find out how it is going. She is really very helpfull. I should write her a thank-you letter when this whole business is over.

June 19, 2001

Around 12:11 in the afternoon, I was phoned by the lady from the "Nationale Ombudsman". She told me that she had phoned around. The police person responsible in Enschede told that the papers were send on June 8. However, I understood, that at Immigration and Naturatisation Department "Noord-Oost" they did not receive it, or were not able to track it down. They have promised to request the information from the police department again, (apparently, by fax, as they I understood that the answer will be there tomorrow), and the deal our request with high priority ("met spoed" as we say in Ducth). Especially, the last things makes me happy. We will see.

June 22, 2001

Around 15:10 in the afternoon, I was phoned by the lady from the "Nationale Ombudsman". She told me that something had gone wrong again. On request of the IND the police department in Enschede had send them the form, but (in their hurry?) they had filled in the wrong form. The error has been corrected, and the people from the IND have promised to deal the application as fast as possible in order not to cause any extra delays. They lady also told that she will check again next week, to see if everything is going as intended.

July 6, 2001

It's almost two weeks ago that we heard something. I had good hope that there was some progress, so I phoned the information number of the IND around 9:56 this morning. The only thing I heard is that they still had not recieved anythings. At least, they did not have a dossier number yet. I was a not very amussed about this.

Around ten, I phoned with they lady of the "Nationale Ombudsman". She told me that she does have a dossier number. It is 9406070288. She also gave me the name of the lady who is going to deal with the dossier in the IND. Yesterday, she phoned with the police department here in Enschede. They had finally send the application form to IND, while at June 21 they had promissed to send it within a week.

It seems that it is a great mess with all the police department dealing with foreigners. The three causes for this are

 1. Lack of personel,
 2. a new law for foreigners which is being deployed right now, and
 3. an ongoing reorganisation of the departments.
I agreed to phone the IND again on Monday to ask how it is going.

July 9, 2001

Li-Xia phoned around half past nine in the morning with the IND and found out that they still did not receive it, or did not process it yet. Then she phoned with the lady of the "Nationale Ombudsman" to report her about her findings. The lady told her that she would phone back. She phoned back to tell that they normally take about one week to process incoming mail. Appearently, we do not get priority with this.

In the afternoon, Li-Xia phoned her mother to inform her that it will not be very likely that she will be able to come the mid of August. It seems that her mother does not mind so much anymore, as long as she can come. She also does not want to bother our "Family" in Beijing now they are having some health problems at the moment.

July 10, 2001

Today, we received a letter from the Department of Justice, from the Immigration and Naturalisation Service (IND) dated on July 9, stating that they had received our MVV application. In this letter its says that in principle we should receive an answer to our application within three months. It also states that only 85% of the applications are dealt within a periode of six months. Furthermore it says that we should try to contact them as less as possible within the coming six months. Also, if it is going to take much longer than mentioned in this letter, they will inform us. The dossier number mentioned in the letter is the same as we heard before. Appearently, they did receive it yesterday, and processed it immediately. On one hand this notification seems promising, but on the other hand not. It does not give any real information.

July 29, 2001

We received the following letter from "De Nationale Ombudsman".

The last sentence of the third paragraph says that the IND has promised to process the request within four weeks, which means we can expect an answer in the coming weeks, before August 9. The fifth paragraph states that we can contact "De Nationale Ombudsman" again, if the IND does not keep their promise.

Monday, August 6, 2001

Li-Xia phoned around half past nine the IND to ask about the status of the application. They said they did not know anything. Then she told about the letter and the promise they made. But they could not give more information.

Wednesday, August 8, 2001

Li-Xia phoned again around the same time, and they told that they had done something, but that they were still working about it. We were considering to contact the "Nationale Ombudsman" again, if they had not done anything by Friday.

Friday, August 10, 2001

In the morning, I phoned to the IND, and after some moment they told that yesterday they had send a decision. They man I talked with told me that he could not give the answer over the phone. He said we sould receive the letter today or tomorrow.

Around a quarter past one, the mail came. And they letter was there. I quickly opened it. It said that they had informed the Dutch authorities in Beijing that they had no objections against issueing a temporary residence permit (MVV). But the last paragraph said that they could still refuse it if new fact would become known that would not allow a visa to be issued. It is known that the Dutch ambassady in Beijing sometimes makes additional requests for certain papers. So, the story has not yet come to an end, but we can safely continue with organizing the flights for her.

Monday, August 27, 2001

This morning, Li-Xia phoned the Dutch Ambassady in Beijing because her mother still did not receive any letter saying that the temporary residency permit has been "granted" to her. Li-Xia's mother already reserved a ticket to fly with KLM on September 21, next month. Before September 10 they have to make the reservation for sure. Li-Xia spoke with a very kind Dutch man, who told her that they had not received any information yet. In tried to do his best. Again things are not going as they should go.

Around ten, I tried to phone the IND to ask them if they did send it already, or that there is some delay time to be expected. But, I only got a busy line. So, I asked Li-Xia to give it a try.

She did succeed around twenty past ten. They affirmed that they did send a letter on August 10, but it usually takes two to three weeks. The Dutch man from the ambassady in Beijing told her that they usually exchange messages on Friday. So, next Friday we have to phone again. We still have some time.

Friday, August 31, 2001

Around nine o'clock this morning, Li-Xia tried to phone to the Dutch ambassady in Beijing, but instead of hearing the signal that the ringer was going, she got the signal for incorrect extension. This probably caused by some problems in Beijing. But the results were that she could not verify if the letter had arrived or not. Li-Xia also tried to phone with the IND but there she got some tape that they were closed. Also rather strange.

Finally, she phoned with her mother, and her mother felt she should delay her departure. She is now trying to fly on October 12. The reason for this is also that the first seven days in October are very busy because they will have all the first of October festivities. October is anyway are busy time in Beijing, because it is considered the nicest week, so everyone wants to go to Beijing during that time.

Tuesday, September 4, 2001

Around nine o'clock this morning, Li-Xia tried to phone to the Dutch ambassady in Beijing, but she only got a tape saying that there was nobody available.

Wednesday, September 5, 2001

Around nine o'clock this morning, Li-Xia tried to phone to the Dutch ambassady in Beijing, but she only got a tape saying that there was nobody available.

Friday, September 7, 2001

Around nine o'clock this morning, Li-Xia tried to phone to the Dutch ambassady in Beijing, but she only got a tape saying that there was nobody available.

We discussed what we should do, and decided to contact the "Nationale Ombudsman". Thus, Li-Xia phoned with the lady that had helped us before and explained that her mother did not receive anything yet, and that we also failed to contact the Dutch ambassady in Beijing. She said that she would try to do something, and that she would phone us back.

Friday, September 14, 2001

The lady from the "Nationale ombudsman" phoned to our home around eleven o'clock, with the question if we already had heard something. She asked if Li-Xia's mother did receive something. So far, not. She said she would do something.

In the afternoon, she phoned again. She told us that the Dutch Ministery of Foreign Affairs has send a fax to the Dutch Ambassady in Beijing.

Saturday, September 15, 2001

We decided to send an email to the Dutch Ambassady in Beijing.

Nederlandse ambassade Peking
Liangmahe Nanlu 4
Peking 100600
China

Dossiernummer 9406-07-0288
Crv nummer 802.691.1203
				

L.S.,

We ontvingen in augustus een brief van de
Visadienst, Regionale Directie Noord-Oost die
gedateerd was op 9 augustus 2001, welke stelt
dat zij "de Nederlandse vertegenwoordiging te
Peking" hebben bericht dat zij geen bezwaar
maken tegen de afgiften van een machting tot
voorlopig verblijf aan Weifen Luo, geboren
op 14 juli 1936, die bekend is onder het
dossiernummer 9406-07-0288 bij de Visadienst.
Weifen Luo is onze (schoon)moeder.

Tot op heden heeft Weifen Luo nog geen
schriftelijke bevestiging ontvangen van de
Nederlandse vertegenwoordiging te Peking
van dit feit. Wij hebben herhaaldelijk
geprobeerd telefonsch kontakt met u op te nemen
om te achterhalen of u reeds geinformeeerd bent.
Tot op heden zijn we daar niet in geslaagd.

Op vrijdag 14 september 2001 heeft Mevr.
mr. F.F. Wery, medewerkster van de Nationale
Ombudsman, ons medegedeeld dat het ministerie
van buitenlandse zaken, U bericht heeft middels
een fax bericht t.a.v. van Weifen Luo.

Wij zouden het op prijs stellen als U ons en
Weifen Luo een ontvangstbevestiging zou kunnen
sturen van het feit dat U bericht hebt ontvangen
dat er geen bezwaren zijn tegen de afgiften van
een MVV aan Weifen Luo, zodat zij zich af kan
reizen naar Beijing voor het aanvragen van een
visum. Zij woont in Urumqi, de hoofdstad van
de provincie Xinjiang.

In afwachting van uw wederbericht, verblijven
wij,

      Hoogachtend
      Frans en Li-Xia

Monday, September 17, 2001

Today we received a prompt and very friendly email from the head of the visa service of the Dutch ambassady in Beijing. It said:

Geachte heer X,

In het visa systeem is bij deze ambassade een visum aanvraag bekend uit 1997
van mevrouw Luo.

Tot op heden is nog geen positief advies, van de IND, voor afgifte van een
visum voor betrokkene ontvangen. Alle berichten van de IND zijn op dit
moment verwerkt.

Morgen zal ik contact opnemen met de IND noord-oost en verzoeken om
(nogmaals) toezending van het positief advies.

Het vermelde adres in uw email is helaas onleesbaar. Ik zou willen vragen
het telefoonnummer van mevr. Luo willen geven zodat betrokkene zo spoedig
mogelijk op de hoogte gesteld kan worden. Met mevrouw Luo kan dan een
afspraak gemaakt worden buiten de normale (drukke) openings uren.

Hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd,

Met vriendelijke groeten,
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Hfd. visum afdeling

Nederlandse Ambassade te Peking

We send a reply, giving the information that was asked for, and thanking for the prompt reply.

Tuesday, September 18, 2001

We received a prompt reply again, that they had requested the IND to fax the positive decision:

Geachte heer X,

Het file van mevrouw Luo is opgevraagd en het positief advies wordt zo snel
mogelijk naar deze visum afdeling door gefaxed.

Zodra dit bericht binnen is gekomen zal betrokkene op de hoogte worden
gesteld.

Met vriendelijke groeten,
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Hfd. visum afdeling

Nederlandse Ambassade te Peking

Saturday, September 22, 2001

Li-Xia phoned with her mother. She had not received or heard anything. She has booked a flight for Sunday, October 7 she will fly to Beijing, and on Friday, October 12 fly to the Netherlands. The first seven days in October are the national holidays for celebrating the start of the New China. During these days most shops will be closed, as well as the ambassadies. Again we send an email to the Dutch ambassady in Beijing what we should do, if we should delay the flight again.

Saturday, September 28, 2001

Li-Xia's mother receives the letter from the ambassady including an application form for the visa.

Monday, October 8, 2001

Li-Xia's mother arrives in Beijing from Urumqi. The taxi from the airport costed ¥180, but the taxi driver did carry her lugage to the fourth floor to the department of our "uncle".

Tuesday, October 9, 2001

Li-Xia's mother arrived at the Dutch Ambassady around a quarter to ten. The guard told her that he knew that she was expected, but that she had to wait till ten o'clock. Exactly at ten she went in, and five minutes later she was outside again. She only had to hand in the application form and that was all. She even did not need to show the certificate papers, because they already had looked up their copies. She had to pay a ¥390 fee.

At first she had planned to say in the area around the Ambassady, which is in the North-East of Beijing, but because it was raining she decided to go back to our "family" who live in the North-West of Beijing. It takes between 25 to 40 minutes by taxi, which costs between ¥24 and ¥36.

Around half past four she went back to get the visa. Also this went very smooth.