Vorige Boven Volgende

Dagboek XIII: bijlagen

Voor het dagboekschrift "XIII" zitten een aantal losse blaadjes. De teksten op deze blaadjes wordt hieronder weergegeven.

Licht gele ponskaart: Legenda

Het is een ponskaart van het Academisch Computer Centrum Utrecht. Op de onbedrukte zijde staat een legenda geschreven van symbolen die ik in dit en vorige dagboeken heb gebruikt:

280880
[ThwTh] Denkwereld theorieën
[Fil] filosofische gedachten
[Emo] gevoelens
[Ideas] ideeën
[event] gebeurtenissen
alternatieven

Ttime = denktijd
Literairwerk=femor

denktoestanden
1 zoeken naar-het-onvindbare (genat)
2 plat (plat)
3 gefixeerd ergens mee bezig zijn (Awak)

[*] = opmerkelijk feit.
[Tho] = geloof, of theologische gedachten
     - 290880
[w] = Gebeurtenissen in de wereld
Cbt = Captured by Thoughts.
[*u] uitspraak (080980)
[Psy.Anal.] een zelfanalyse (090980)
[AT] belevenissen bij Arie Thuis, aantekeningen
    over mensen en
    gebeurtenissen (140980)
[*m] mededeling (150980)

4 dromen, denken aan verzonnen verhalen
  en toestanden (091080) (Zwork)

Op de bedrukte zijde staat met potlood geschreven:

040980 verjaardag Gera, Ingrid (Fred, Joahn) Janita, Jaap

Listing blaadje

Op de onbedrukte zijde staat:

Vr-Za-Zo          Wo half 8
Bus halen bij Bea     kraam opbouwen.

'k stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hij heeft mij lief, zijn vrede woont in mij. 'k zie naar Hem op en 'k weet hij is mij steeds nabij.

Het zullen de christen
zijn, die het teken van
het beest zullen weigenren,

De film zegt:

Als het beest komt dan
is het voor de christen
te laat. Dan is er geen
verzet meer.

bezwaren.
 • Omgekeerde volgorde van
  De komst b. het beest -
      Komst Jezus.
 • film speelt met angst.
 • Er zit onrechtvaardigheid in.
 • -> Christen kunnen ellende
  (=lijden) ontkomen.
  = niet waar.
"Het heeft christelijke waarheden
verknipt
Liegen is de waarheid verknippen.

Op de bedrukte zijde staat:

 MFA **ACCU NOS/BE 1.2** LVL 454.16 12/12/78
12.14.51.KOPHEIF FROM   /AL
12.14.51.IP 00000320 WORDS - FILE INPUT , DC 04
12.14.51.KOPHE,T12,CM43000.
12.14.54.ACCOUNT,**********,PW=***.
12.14.56.ALGOL.
12.15.02. THE ACTIVE CONTROL CARD OPTIONS ARE
12.15.02. F,L,M,X
12.15.02.     0    872
12.15.03.LGO.
12.15.11.OP 00001408 WORDS - FILE OUTPUT , DC 40
12.15.11.NS  3584 WORDS (  10752 MAX USED)
12.15.11.CPA   2.095 SEC.    2.095 ADJ.
12.15.11.CPB   2.578 SEC.    2.578 ADJ.
12.15.11.IO    .886 SEC.    1.773 ADJ.
12.15.11.CM   56.005 KWS.    3.418 ADJ.
12.15.11.SS             9.865
12.15.11.PP    7.956 SEC.   DATE 22/12/70
12.15.11.MAX CM USED  40000B WORDS
12.15.11.EJ END OF JOB, AL

<----------------------- Copyright C.A. Geuze ----
A$= ---- -- -- ---
For T = 1 to 40: VTAB 21: ?Right$(A$,T) : Next.
Right$(A$,T)+Left$(B$,T)
B$=" -- --
FOR T = 40 to 1 step-1 :

Reepje repetitieblaadje

Op de achterkant staat in het handschrift van mijn moeder:

Beste,

Joyce de Brosse is nu ongeveer twee maanden in Nederland
en

Rechterhelft listing blaadje

Op de voorkant staat de tweede pagina van de SOCPAC listing gedateerd 08/08/78 15.10.13. Op de achterkant staan was LISP fragmenten die ik waarschijnlijk gemaakt heb tijdens een poging om LISP uit te leggen aan iemand:

n! = n.(n-1)!
5! = 5x4x3x2x1

(def (fac (n) (cond ((EQ n 0) 1)
          (t (times n (fac (sub1 n)))))
(def (length (S) (cond ((Null s) 0)
            ((Null (cdr s)) 1)
            (t (add1 (length (cdr s))))))

(def (over (n k)
   (cond ((EQ n 0) 1)
      ((EQ n k) 1)
      (t (sum
       (over (sub1 n) k)
       (over (sub1 n)(sub1 k))))

FAC
(EVAL (FAC 3))

(eval (cons #car ##(A B))     (car #(A B)) => A
      (car #(A B))      (cdr #(A B)) => (B)
   (cons #A #(B)) => (A B)

   (cons (car A)(cdr A)) => A

Repetitieblaadje

Op de voorkant staat:

Zn2+ O 2O2- -> O2 + 2e
HSO4- + H3O+ + 2e- <-> SO32- + 2H2O

Op de achterkant staat een muziek balk met de eerste maten van Für Elise en de woorden "Poco motto". Op de onderste helft van het blaadje staat, op z'n kop:

 • Geendank (dienaar zijn)
 • Boeken + Arie.
 • Niet te snel lezen.
 • Weekend+eenzaamheid.
 • vaag: ik wilde haar mening weten.
 • De pop met 3 gezichten.
 • niet denken aan Johan

Je gelooft niet in God, maar
in je zelf

(mod (a b) (mod2
        (OR (and (GE a 0)(GT b 0))
          (and (LE a 0)(LT b 0))) (GE a 0)
            (mod3 (abs a)(abs b) 0 )))
(mod2 (N m x)(cons (cond (N (car x))(T (- car x)))
          (cond (m (cdr x))(T (- cdr x))))))
(mod3 (A B Q) (cond  (GE B A)(mod3 (- A B) B (add1 Q)))
           (t (cons Q A)))
   A B 0 mod3 a o GE b o GT and
     a 0 LE o b LT and or mod

Memoblaadje Afdeling Methodologie & Statistiek

ACCOUNT,
 UZXSPSSKX,
  PW=ENDRA,
  SN=HENK®

Vorige Boven Volgende


Dagboeken | Thuispagina