Instituut XXXX

Op deze pagina geef ik een verslag van mijn ervaringen met Instituut XXXX te Enschede. Ik heb geprobeerd de feiten zo objectief mogelijk weer te geven. Aan u om u een oordeel te vormen.

Mijn dochter Annabel is in Augustus 2007 begonnen in de HAVO/VWO met Technasium brugklas van het Bonhoeffer College aan de Bruggertstraat. Een aantal jaren geleden is reeds vastgesteld dat mijn dochter aan dyslexie leidt en dat haar performale intelligentie substantieel hoger is dan haar verbale intelligentie. Dit heeft zij hoogstwaarschijnlijk geërft van mij. Annabel heeft een broertje, Andy, met een verstandelijke handicap en een moeder met de Ziekte van Alzheimer.

Eerste contact

Aan het eind van 2007 bleek dat Annabel toch wel wat moeite had op school. Ook haar tweede rapport was niet al te best. Vooral voor de vreemde talen, Frans en Engels, scoorde ze slecht. Op advies van mensen om mij heen, besloot ik de mogelijkheiden voor huiswerkbegeleiding uit te zoeken. Via het internet kwam ik ook terecht op de website van Instituut XXXX. Wat mij vooral aansprak was hun expertise wat betreft dyslexie.

Op vrijdag 4 januari 2008 heb ik een gesprek gehad met Mevr. XXXX. In dit gesprek heb ik uitgebreid gesproken over Annabel en onze familie situatie. Het feit dat Mevr. XXXX oordeelde dat de vorm van dyslexie bij Annabel waarschijnlijk niet de meest gangbare is, stemde mij hoopvol. Ze merkte ook nog op dat het jammer is dat scholen alleen kijken naar de schoolprestaties (de cijfers) en niet naar de vaardigheden van kinderen en dat kinderen zoals Annabel het hierdoor vaak erg moeilijk hebben, maar ze stelde ook dat Annabel met de juiste begeleiding in staat zou moeten zijn om de HAVO te doorlopen. Ze kwam met het voorstel om Annabel naast drie keer huiswerkbegeleiding per week (à € 52 per maand) ook een keer persoonlijke begeleiding per week (à € 75 per consult) te geven. Tijdens die tijd zou ze haar specifiek training geven wat betreft haar dyslexie problemen en eventueel ook aandacht besteden aan haar problemen die te maken hebben met haar thuissituatie.

Start

Annabel stond niet echt te springen toen ik haar vertelde over deze afspraak. Vooral het feit dat ze drie keer per week naar het instituut zou moeten fietsen vond ze erg vervelend (het persoonlijke gesprek kon gecombineerd worden met een keer huiswerkbegeleiding). Maar uiteindelijk is ze toch gegaan. Na twee maanden is besloten om van drie keer huiswerkbegeleiding over te gaan op twee keer huiswerkbegeleiding per week.

Evaluatie in april

Op maandag 21 april heb ik 's avonds een uitgebreid gesprek gehad met Mevr. XXXX. Die zelfde avond schreef ik in een email aan de mentor van Annabel in een email het volgende:

Ik heb Mevr. XXXX er toen ook verteld dat ik het gevoel heb dat Annabel ook problemen heeft met het plannen van haar huiswerk en dan vooral wat betreft het studeren voor haar repetities. We zijn ook overeen gekomen dat Annabel weer drie keer per week naar huiswerkbegeleiding zou gaan. Die week waren er de werkweken, hetgeen betekende dat er veel lessen uitvielen. De twee weken erop was het vakantie. Daarna begon het derde kwartiel. Ik heb Annabel nog wel aangemoedigd om in de vakantie wat aan Frans te doen omdat ze dat het derde kwartiel niet had gehad, maar dat is er niet echt van gekomen.

Laatste kwartiel

Het laatste kwartiel maakte Annabel niet echt een goede start. Voor Engels kreeg ze een nieuwe docent en ze had moeite om te wennen aan de andere manier van lesgeven en overhoren van deze docent. In het derde kwartiel had ze nog een keer een 8.3 voor een repetitie gehaald. Ook met Frans, dat ze een kwartiel niet had gehad, ging ze in de mist omdat ze zich niet goed realiseerde hoezeer haar kennis van het Frans was weggezakt en hierdoor een verkeerde inschatting maakte van hoeveel tijd ze nodig had om zich op de herhalingsrepetitie voor te bereiden.

Ook leek wel het of ze niet meer de energie er voor had om te studeren. Vaak, vooral op maandag, voelde ze zich niet lekker en is een aantal keren thuis gebleven. Zo ook op 19 mei. 's Middags was ik vergeten Annabel af te melden van huiswerkbegeleiding. 's Avonds heb ik toen de volgende email geschreven:

Opzegging

Begin juni kreeg ik steeds meer de indruk dat Annabel niet de begeleiding kreeg wat betreft haar planning die ik verwacht had. Ook realiseerde ik me toen dat het fout was geweest om dit uit handen te geven. Ik heb toen besloten de huiswerkbegeleiding stop te zetten. Op 10 juni heb ik Annabel een brief laten bezorgen waarin ik de opzegging deed met opgave van de redenen. Ik heb geen afschrif van deze brief, maar ik heb daarin wel geschreven dat ik teleurgesteld was dat er weinig terecht was gekomen van onze afspraak om regelmatiger contact te houden over hoe het met Annabel ging.

Alhoewel ik verwacht had dat ik de dagen er na gebeld zou worden door Mevr. XXXX, heb ik nooit enige reactie van haar ontvangen.

VMBO-T

Ondanks dat Annabel voor het derde kwartiel nog het advies had gekregen voor HAVO (zonder Techansium) kreeg ik op zondag 22 juni van haar mentor te horen dat ze bevorderd zou worden naar VMBO-T. Alhoewel ik dit ergens al had aan voelen komen, gezien hoe het de laatste maanden is gegaan met Annabel, was ik toch zeer teleurgesteld dat hij niet eerder contact met mij had opgenomen. Ik heb toen de volgende email geschreven aan Mevr. XXXX:

Ik heb hier echter nooit een reactie op ontvangen in enige vorm. Ik was hier toch wel een beetje teleurgesteld over, ondanks dat ik formeel al had opgezegd.

Daarna begreep ik van Annabel dat ze leed aan faalangst wat betreft de taalvakken. Ook vertelde ze me dat ze toen ze bij de huiswerkbegeleiding een keer vertelde dat ze een één voor een Franse repetitie had gekregen, ze werd uitgelachen door een andere jongen en daar door de begeleiding niets van werd gezegd.

Faktuur

Eind juli ontving ik een factuur gedateerd op 29 juni 2008 (door de post afgestempeld op 1 juli). Gezien het feit dat ik sinds mijn laatste gesprek op 21 april 2008 nooit meer enige reactie van Mevr. XXXX had gekregen, was ik toch wel lichtelijk verbaasd dat ik nu nog weer een factuur ontving. Als reactie hierop heb ik toen de volgende brief geschreven:

Deze brief, gedateerd op 5 juli 2008, heb ik persoonlijk op die dag gepost in de brievenbus van het instituut. Omdat ik vermoed dat men vanwege de vakantie niet meer aanwezig was, heb ik op 6 juli deze brief ook per email verstuurd met de vermelding dat ik hem bezorgd had.

Reactie

Op 8 augustus 2008 ontving ik een reactie, gedateerd op 7 augustus 2008 bestaand uit een brief van Meneer XXXX. Hierin schrijft hij:

Verder wordt er in deze brief gewezen op de betalingsvoorwaarden en dat ik daarvoor getekend heb. Ik heb inderdaad getekend, maar wel in de veronderstelling dat het instituut de gemaakte (mondelinge) afspraken zou nakomen. Daar men in deze laatste brief deze afspraken niet ontkent heeft, kan er geen twijfel over bestaan dat deze afspraken zo zijn gemaakt. Van een geregistreerde GZ-Psycholoog die lid is van het NIP mag men, mijn inziens, verwachten dat ze problemen als faalangst en overbelast raken tijdig registreerd en daar adequate actie op onderneemt. Aan u het oordeel of dat in dit geval gebeurt is.

Op zondag 10 augustus heb ik de laatste factuur voldaan. Ergens vind ik het kwamlijk dat Mevr. XXXX sinds het gesprek op 21 april geen enkele keer meer heeft gereageerd naar mij toe. (De laatste reactie is geschreven door haar man.) Ik vind dit niet echt getuigen van professionaliteit en ik overweeg momenteel nog of ik een klacht in te dienen bij het NIP.

Oktober 2009

Met de hakken over de sloot is Annabel over gegaan van 2 VMBO-T naar 3 HAVO. Ze voelt zich erg gelukkig met haar nieuwe klas en voelt zich er heel erg thuis. De overgang naar HAVO is niet makkelijk. Helaas zijn er al een aantal onvoldoenden gevallen. Gelukkig lijkt er wel een stijgende lijn in te zitten. Op dit moment, 12 oktober 2009. staat ze gemiddeld voor alle vakken een 6,3. Ik heb nog steeds niets gehoord, terwijl deze pagina wel regelmatig als tweede of derde resultaat wordt getoond in een Google zoekopdracht.

September 2012

Ik heb besloten om deze pagina te anonimiseren. Alle namen zijn vervangen door "XXXX" zodat deze pagina niet meer door Google gevonden zal worden.


thuis en email-adres