Vorige Up Geen volgende
Engels / English

Pijljesdoolhof

Deze pagina gaat over een pijltjes doolhof dat ik oftewel gemaakt heb op 26 august 1980 of, wat nog waarschijnlijker is, op 19 oktober 1976.

De eerste versie

Ik heb als uitgangspunt een normaal doolhof genomen dat ik getekend had op een 5mm ruitjespapier. (5mm ruitjespapier was in die tijd mijn favourite tekenpapier.) Toen heb ik de pijltjes met potlood er ingetekend. Hieronder een scan van dit blaadje:

Wat hier onder volgt is een weergave van de pijltjes zoals ik denk dat ze op het bovenstaande blad worden weergegeven.

Mogelijk fouten in dit doolhof zijn:

De tweede versie

De tweede versie is getekend op een wit blaadje. Ik heb deze gemaakt door het boven op het eerste plaatje te leggen en de pijlen te kopiëren. (Er staat me iets bij dat ik deed terwijl ik de blaadjes tegen het raam hield.) De korste weg heb ik met rood gemarkeerd. En daarna heb ik een aantal aanpassingen gemaakt. Hieronder een scan van dit blaadje.

Waar hier volgt, zijn, als ik me niet vergis, de pijltjes op het tweede blaadje:

Mogelijke fouten in dit doolhof zijn:

Het ziet er naar uit dat een aantal fouten zijn geïntroduceerd tijdens het maken van de kopie, doordat er bepaalde splitingen zijn vergeten. De fout dat de pijl op de 54ste rij en 18de kolom niet bereikt kan worden wordt veroorzaakt door dat er op in de 29ste kolom alleen een pijl naar links staat, terwijl daar in de eerste versie ook een pijl naar rechts stond.

Gecorrigeerde versie

Vanwege alle geconstateerde fouten in de bovenstaande versies, besloot ik (op 21 april 2006) een computerprogramma te ontwikkelen om deze versies te controleren en zo tot een foutvrij versie te komen. Ik herinnerde dat een van de ontwerpdoelen die ik me gesteld had was dat er geen alternatieve oplossingen zouden zijn zodanig dat deze de correct oplossing volledig overlapt. De volgende correcties heb ik gemaakt voordat ik het programma ontwikkelde: Tijdens de ontwikkeling van het C++ programma, heb ik een aantal correcties gemaakt. De eerste correctie heb ik gemaakt omdat ik ontdekte dat er een korte oplossing in zat dan de correcte oplossing die ik bedoelt had. Dit zijn: Om wat alternatieve oplossingen te verwijderen, waren de volgende correcties nodig: Verder maakte ik nog de volgende correctie: Een aantal aanpassingen die ik in de tweede versie maakte tenopzichte van de eerste versie, die mogelijk fouten introduceerde, zoals onbreikbare pijlen, zijn: Dit resulteerde uiteindelijk in de volgende versie:


Thuis pagina en emailadres