Geen vorige Boven Geen vorige
Dutch / Nederlands

Scepticus

Eenvoudig gezegd moet ik constateren dat mijn verstand mij zegt dat God waarschijnlijk niet bestaat en dat er weinig aanwijzingen zijn dat er iets bovennatuurlijks bestaat, laat staan dat God handelend in onze wereld aanwezig is. Echter in mijn hart bemerk ik nog steeds het verlangen om in Hem te geloven en Hem te aanbidden. Hoe meer ik probeer om deze twee realiteiten te verenigen des te meer ik het gevoel heb dat ze tegen over elkaar staan. Om deze reden beschouw ik me op dit moment als een scepticus.

Het is inderdaad zo dat ik het in bepaalde opzichten niet erg getroffen heb in dit leven. Het is natuurlijk niet leuk dat Andy geboren is met een verstandelijke handicap. Het heeft een grote impact gehad op ons gezin. En ook niet dat er, nadat Li-Xia eerst jaren met chronische vermoeidheidsklachten heeft geworsteld, er bij haar de ziekte van Alzheimer is vastgesteld waar zij na vele jaren aan is overleden. Toch is het niet zo dat deze teleurstellingen de reden zijn waarom ik ben gaan twijfelen aan het bestaan van God. Want ik ben me er ook bewust van dat er vele mensen zijn die het nog veel slechter getroffen hebben. En ik heb ontdekt dat zelfmedelijden helemaal niets oplost, en om christelijke termen te spreken, gezien moet worden als een zonde.

Ik ben altijd al iemand geweest met een sceptische inslag die opzoek was naar de waarheid. Ik heb vanaf het begin erg veel getwijfeld. Ik zie mezelf ook als een wetenschapper, die op een wetenschappelijk manier over zaken nadenkt. Ik denk dat de wetenschapper in mij het langzaam gewonnen heeft. Langzaam ben ik steeds meer vraagtekens gaan stellen bij allerlei dingen waar ik eerst van overtuigd was. En ik ben ook heel wat keren heen en weer geslingerd tussen wel geloven en twijfelen, dus ik kan ook niet een duidelijk omslagpunt aanwijzen. Toch zijn er wel wat zaken die van belang zijn geweest. Ten eerste de constatering dat een uitzonderlijke gebeurtenis ook een uitzonderlijk bewijs verlangt en de ontdekking dat er geen uitzonderlijk bewijs is voor de opstanding van Jezus Christus. Zelfs de bewijzen voor zijn bestaan en wat hij precies predikte zijn niet bijzonder sterk, vooral niet als de Bijbel buiten beschouwing wordt gehouden. Ten tweede de constatering dat mensen die zich christen noemen in vele opzichten niet veel verschillen van de mensen die zich niet zo noemen. Ten derde ook dat ik vraagtekens heb geplaatst bij mijn eigen ervaringen. Door de jaren heen zijn mijn geloofservaringen toch steeds minder overtuigend geworden. Eigenlijk zijn er steeds meer dingen gekomen waar ik vraagtekens bij plaats of geen verklaring voor heb en waar ik als enig antwoord "ik weet het niet" op heb. Maar goed er blijven nog steeds veel zaken die mijn blijven verwonderen en waar ik geen verklaring voor heb en die de mogelijkheid open laten dat er een God bestaat. Mocht er toch een God bestaan, dan zal mijn hart op springen van vreugde en zal ik met groot plezier me aan Hem onderwerpen en Hem prijzen en aanbidden met mijn gehele wezen.


Thuispagina en emailadres